Slušnej Kanál TV

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.souperman.eu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 - Tyto obchodní podmínky rockové skupiny SOUPERMAN (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, kterou je myšlená závazná objednávka zboží (dále jen „kupní smlouva“ nebo „objednávka“) uzavíraná mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.souperman.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní.
 • 1.2 - Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY (OBJEDNÁVKA)

 • 2.1 - Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • 2.2 - Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 • 2.3 - Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.
 • 2.4 - Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1 - Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. K ceně produktů bude připočteno balné v hodnotě 10 Kč a poštovné dle sazebníku firmy Česká pošta, s. p.. U stálých odběratelů je možné provádět platby bezhotovostně na uvedený účet prodávajícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, REKLAMACE

 • 4.1 - Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 • 4.2 - Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.
 • 4.3 - V případě oprávněného odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 14ti dnů, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 5.1 - Způsob doručení zboží určuje prodávající a zpravidla se tak děje formou dobírky prostřednictvím České pošty, s.p. Zboží je doručováno do 30ti dnů od potvrzení objednávky (v případě, že není zboží skladem, může se dodací lhůta prodloužit, o tom však bude kupující vyrozuměn elektronickou poštou).
 • 5.2 - V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, příp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 • 6.1 - Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
 • 6.2 - Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je bez vad.
 • 6.3 - V případě, že věc při převzetí kupujícím není bez vad, má kupující právo na to, aby mu prodávající věc bezplatně a bez zbytečného odkladu vyměnil nebo opravil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě/ách věděl nebo je sám způsobil.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • 7.1 - Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 7.2 - Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.Soubory ke stažení:

Souperman.eu - obchodni podminky.pdf
terms.pdf

Aktuality

Nová posila kapely odtajněna

S velkou radostí všem fans sdělujeme, že náš band na pozici baskytary posílil Vláďa Michael Kunc zvaný Vlk.... více

Nová videa zveřejněna

Postupně zveřejňujeme videa z našeho vystoupení na brněnské Melodce. Podívete se na náš YouTube kanál a... více